KONSTHANTVERKETS KRAFT OCH POTENTIAL

  

Stiftelsen Konsthantverkscentrum finns till tack vare de anslutna konsthantverkarna samt för övertygelsen om konsthantverkets potential och kraft. Verksamheten bedrivs med stöd från Statens kulturrådRegion Skåne och Västra Götalandsregionen.

 

Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation för konsthantverkare. Cirka 800 konsthantverkare över hela Sverige är anslutna, och verksamhetens uppgift är att representera de anslutna, ge råd, informera och skapa kontakter. För att ansöka om medlemsskap,  klicka på länken >>


Konsthantverkscentrum är den samtida samlingsplatsen för konsthantverket. Se även >>