Konsthantverkscentrum

Bellmansgatan 5

118 20 Stockholm

Tel: 08-545 222 90

 

Personal:

Mari-Louise Franzén, verksamhetsledare

E-post: mari-louise.franzen@konsthantverkscentrum.se

 

Elisabet Tapio-Neuwirth, kommunikatör

E-post: elisabet.tapio-neuwirth@konsthantverkscentrum.se

 

Katarina Avander, ekonomiansvarig

E-post: katarina.avander@konsthantverkscentrum.se

 

Ingrid Bärndal, projektledare, formgivare

E-post: ingrid.barndal@konsthantverkscentrum.se

 

Agnieszka Knap, projektledare

E-post: agnieszka.knap@konsthantverkscentrum.se

 

Maria Nordström, projektledare 

E-post: maria.nordstrom@konsthantverkscentrum.se

 

Konsthantverkscentrum

Tegnérgatan 60A

216 12 Limhamn

Tel. 040-636 4999

 

Personal:

Pernilla Norrman, projektledare

E-post: pernilla.norrman@konsthantverkscentrum.se


Linda Soondra, projektledare

E-post: linda.soondra@konsthantverkscentrum.se

 

 

 

Konsthantverkscentrum

Kastellgatan 21

413 07 Göteborg

Tel/fax: 031-13 12 42

 

Personal:

Katarina Karlsson, projektledare (tjänstledig till och med 2018-08-31)

E-post: katarina.karlsson@konsthantverkscentrum.se

 

Maria Kreutz, projektledare, nätbutiksansvarig

E-post: maria.kreutz@konsthantverkscentrum.se