Konsthantverkscentrum

Kastellgatan 21

413 07 Göteborg

Tel: 031-13 12 42

 

Personal:

Katarina Karlsson, projektledare (tjänstledig till och med 2018-08-31)

E-post: katarina.karlsson@konsthantverkscentrum.se

 

Maria Kreutz, projektledare

E-post: maria.kreutz@konsthantverkscentrum.se