OM OSS
 

KONSTHANTVERKSCENTRUM – EN LÄNK TILL KONSTHANTVERKET

 

Konsthantverkscentrum är en stiftelse för konsthantverkare och slöjdare som arbetar professionellt. I dagsläget har vi cirka 800 anslutna. Många av dem arbetar med småskalig produktion i egen regi. Vi gör ingen skillnad mellan begreppen, vi lägger vikt vid ett konstnärligt förhållningssätt och vi tror att det personliga uttrycket möjliggörs genom praktisk kunskap och reflektion. Alltid med utgångspunkt i material och hantverk, tradition och samtid. 

 

Konsthantverkscentrums verksamhet bygger på stöd från främst Statens kulturråd, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Vi har sedan 1990 stått för en kunskaps- och kvalitetssäkring, vi är en etablerad länk till konsthantverket i Sverige. Vi erbjuder fortbildning, seminarier och omvärldsbevakning. Konsthantverkscentrum skapar även mötesplatser för konsthantverket i form av utställningar, marknader och deltar på mässor. 

 

Till våra målgrupper hör yrkesverksamma konsthantverkare, samarbetspartners och kunder. 

 

Vi finns till tack vare våra anslutna, och för övertygelsen om konsthantverkets potential och egna kraft. Tillsammans med våra anslutna utgör vi ett starkt nätverk och vi är en viktig medspelare bland många aktörer. Vi arbetar i konsthantverkets tjänst och ser vårt uppdrag som viktigt. Konsthantverkscentrum ska vara den självklara branschorganisationen för konsthantverkare. 

 

2015 startade vi även en nätbutik där våra anslutna från hela landet säljer konsthantverk. TILL BUTIKEN >>

 

Konsthantverkscentrum är den samtida mötesplatsen för konsthantverket. 

 

Konsthantverkscentrums första anställda Åsa Lindgren och första ordförande Ulla Parkdal i Palmhuset, Göteborg, där den stora vandringsutställningen "Matsalen" premiärvisades 1992.

 

STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM bildades 1990 av Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) för att möta det växande intresset för konsthantverk och bredda marknaden för det högkvalitativa konsthantverket.

 

Verksamheten finansieras i huvudsak via ett årligt bidrag från Statens Kulturråd.

 

Här kan du läsa om hur det började... (PDF)

 

SÖK KONSTHANTVERKARE!

Här hittar du all information om våra 800 anslutna och deras verksamheter.