utvalt 2015
 

DETTA ÄR UTVALT!

 

UTVALT är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Konsthantverkare, slöjdare, formgivare eller andra personer som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande bjuds in att delta i urvalsprocessen.

 

I UTVALT finns inga kategorier – alla material och formspråk är välkomna, gärna med ett överraskande angreppssätt. För att söka krävs en anknytning till Skåne.


UTVALT vill uppmuntra till samarbeten över gränser och spegla den handgjorda formens spännvidd och utveckling inom dagens formområde. Utövare med olika konstnärliga ingångar till hantverket arbetar idag sida vid sida i olika material och tekniker, där en mångfald av traditioner och kulturell bakgrund skapar ett mervärde.

 

UTVALT är ett kvalitetsevenemang som ska produceras vart tredje år. År 2015 var första gången utställningen kunde ses. Den återkommer 2018 och 2021. Syftet är att stimulera utvecklingen, öka kunskapen, uppmärksamheten och stärka intresset för samtida konsthantverk, slöjd och form i Skåne.

 

För mer information kontakta: Pernilla Norrman, projektledare Skåne. pernilla.norrman@konsthantverkscentrum.se