Utvalt 2018
 

 

DETTA ÄR UTVALT i SKÅNE!


Utvalt i Skåne är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Konsthantverkare, slöjdare, formgivare eller andra personer som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande bjuds in att delta i urvalsprocessen. Utvalt i Skåne bjuder in till inspirationsseminarier, en jurybedömd publik utställning och delar ut tre stipendier á 30 000 kronor. 

 

En ny ansökningsperiod öppnar hösten 2017. Utvalt i Skåne har inga kategorier eller ansökningskrav. Alla är välkomna att söka – oavsett material eller formspråk, gärna med ett överraskande angreppssätt. För att söka krävs dock en anknytning till Skåne. 

 

Utvalt i Skåne vill uppmuntra till samarbeten över gränser och spegla den handgjorda formens spännvidd och utveckling inom dagens formområde. Utövare med olika konstnärliga ingångar till hantverket arbetar i dag sida vid sida i olika material och tekniker, där en mångfald av traditioner och kulturell bakgrund skapar ett mervärde.

 

Projektet genomförs med syftet att stimulera utvecklingen, öka kunskapen, uppmärksamheten och stärka intresset för samtida konsthantverk, slöjd och form i Skåne. Utvalt i Skåne är utvecklat med stöd från Region Skåne.

 

Läs mer: utvaltiskane.se

 

Skånes Hemslöjdsförbund är huvudman för projektets genomförande 2017-2019. 

För mer information kontakta: 

Annhelen Olsson, 070-211 43 93

annhelen.olsson@hemslojd.org