VÅR SERVICE
 

KONSTHANTVERKSCENTRUM – EN LÄNK TILL KONSTHANTVERKET


Välkommen! Genom oss kan du få hjälp att hitta konsthantverkare och konsthantverk för det du söker. Vi är en förmedlande kontakt men ingår även samarbeten och arrangerar olika former av möten. Bland våra anslutna konsthantverkare kan du hitta utställare, föredragshållare och de som tar emot besök i sina ateljéer.


Konsthantverk rymmer en närhet mellan den som skapar och det som framställs. Konsthantverket bjuder in till relationer, upplevelser och berättelser. Det skapar en koppling människa till människa.


Vi vänder oss till alla som vill möta konsthantverket – arkitekter, konstföreningar, återförsäljare, skolor och självklart till dig som privatperson.