MEDLEMMARS SHOW-WALL


Här presenteras verk av 11 av Konsthantverkscentrum medlemmar, inbjudna av curator Matilda Kästel. Här visas den bredd av material, konstnärliga uttryck och geografisk representation som finns bland våra medlemmar. Väggens gestaltning och urval kommer bytas ut periodvis. Läs mer om Medlemmars Show-Wall.