Konsthantverkscentrum

Bellmansgatan 5

118 20 Stockholm

08-545 222 90

 

Maj Sandell, vd

 

Katarina Avander, ekonomiansvarig

 

Ida Forss, kommunikatör

 

Ingrid Bärndal, formgivare

 

Maria Nordström, projektledare


Agnieszka Knap, projektledare (tjänstledig tom 20120-08-01)

 

Konsthantverkscentrum

Tegnérgatan 60A

216 12 Limhamn

070-465 70 70

 

Pernilla Norrman, projektledare

 

Linda Soondra, projektledare

 

Konsthantverkscentrum

Kastellgatan 21

413 07 Göteborg

031-13 12 42

 

Ellen Dynebrink, projektledare

 

Katarina Karlsson, projektledare (ej i tjänst