känn- bart & hand- gjort
 

 

DEN KÄNNBARA UTSTÄLLNINGEN KOPPEN • Det här är berättelsen om utställningen Koppen, som är ute på en spännande resa. Den har stått utomhus, varit prat-, kläm- och kännvänlig, antagit en svävande form och varit drickvänlig. Utställningen antar en alldeles egen organisk form beroende på vilket sammanhang den är i. 

 

Men innehållet i utställningen är detsamma: Den består av ett hundratal handgjorda, unika koppar skapade av femtiotvå konsthantverkare anslutna till Konsthantverkscentrum.

 

Och budskapet är detsamma: Det finns en kraft i det konsthantverkaren skapar, en känsla och materialexpertis som kan mynna ut i ett till synes enkelt vardagsföremål. Koppen kan ses som en symbol för konsthantverket i stort och den visar också hur lätt det uppstår en personlig relation mellan ett handgjort föremål och en människa. Se ett smakprov av utställningen här.

 

Den 26 februari 2019 lämnar kopparna Formargruppen i Malmö och flyttar hem till någon. Vem det är – det vet vi snart. Vi ser med spänning fram emot den resan också. 

 

 

”Koppen kan verka så enkel. Ändå får den så många olika uttryck och väcker så många känslor när den används. Den är en ständig utmaning.”

Pernilla Norrman, keramiker