OM OSS
 

VI SOM JOBBAR PÅ KONSTHANTVERKSCENTRUM


Från höger till vänster: Maj Sandell, Ellen Dynebrink, Pernilla Norrman, Maria Nordström,

Katarina Avander, Ida Forss, Linda Soondra och Ingrid Bärndal.

 

OM OSS

 

Stiftelsen Konsthantverkscentrum har funnits sedan 1990 och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige. Idag har vi drygt 700 medlemmar spridda över hela landet.

 

Konsthantverkscentrum verkar för att synliggöra, utveckla och höja konsthantverkets ställning på den samtida kulturscenen, såväl nationellt som internationellt. Det gör vi bland annat genom att agera kunskapsbank, att initiera samtal och dialog, arrangera publika evenemang och utställningar, samt genom att stötta och marknadsföra våra medlemmar i olika sammanhang. Vi har även en uppdragsförmedlande funktion och arbetar för att främja samarbeten mellan medlemmar och olika organisationer, företag och institutioner. Målet är att stärka konstartens status och se till att alla utövare på sikt får en förbättrad ekonomisk situation.

 

 

EKONOMI


Konsthantverkscentrums verksamhet bygger framför allt på stöd från Statens kulturråd, Region StockholmRegion Skåne och Västra Götalandsregionen.

 

 

 

NORDISK SAMVERKAN

 

Konsthantverkscentrum representerar Sverige i organisationerna World Crafts Council-Europe och World Crafts Council International, samt ingår i NNCA, The Nordic Network of Crafts Association, som är det nordiska nätverket för konsthantverkets branschorganisationer.

 

 

KONSTHANTVERKSCENTRUMS HISTORIA

 

Stiftelsen Konsthantverkscentrum bildades 1990 av KIF, föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, för att möta det växande intresset för konsthantverk och bredda marknaden för professionella utövare. Läs mer om hur det började.

 

2017 gick KIF samman med KRO under namnet Konstnärernas Riksorganisation och organiserar nu 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare.

 

På foto: Åsa Lindgren, den först anställda på Konsthantverkscentrum, och ordförande Ulla Parkdal.