OM OSS
 

OM OSS

 

Konsthantverkscentrum är en stiftelse för konsthantverkare och slöjdare som arbetar professionellt. Många av våra anslutna arbetar med småskalig produktion i egen regi. Vi gör ingen skillnad mellan begreppen, vi lägger vikt vid ett konstnärligt förhållningssätt och vi tror att det personliga uttrycket möjliggörs genom praktisk kunskap och reflektion. Alltid med utgångspunkt i material och hantverk, tradition och samtid. 

 

Konsthantverkscentrum har sedan 1990 stått för en kunskaps- och kvalitetssäkring, vi är en etablerad länk till konsthantverket i Sverige. Vi erbjuder fortbildning, seminarier och omvärldsbevakning, vi skapar också mötesplatser för konsthantverket, fysiskt och digitalt.

 

Till våra målgrupper hör yrkesverksamma konsthantverkare, samarbetspartners och kunder. 

 

Vi finns till tack vare våra anslutna, och för övertygelsen om konsthantverkets potential och egna kraft. Tillsammans med våra anslutna utgör vi ett starkt nätverk och vi är en viktig medspelare bland många aktörer. Vi arbetar i konsthantverkets tjänst och ser vårt uppdrag som viktigt. Konsthantverkscentrum ska vara den självklara yrkesorganisationen för konsthantverkare. 

 

Konsthantverkscentrum är den samtida mötesplatsen för konsthantverket.